276146342 10158278811345876 1211011324397789087 n

Tehnika

Jedan od najvažnijih čimbenika funkcioniranja jedne radio postaje je pouzdanost i kvaliteta tehnike koju radio koristi. U posljednjih nekoliko godina u modernizaciju tehničke opreme uložili smo znatna sredstva, a posebnu smo pažnju posvetili nabavci isključivo profesionalnih broadcast uređaja namijenjenih radijskim postajama, kako bi osigurali što kvalitetniju realizaciju programa.

Radio Istra danas radi sa sedam odašiljača. Odašiljač Učka u funkciji je od 1993. godine. Prvotno je na tom odašiljaču korištena frekvencija 105,3 MHz da bi nakon dobivanja županijske koncesije 1995. bila promijenjena u 96,9 MHz. Odašiljač Pula postavljen je 2001. godine i radi na frekvenciji 98,0 MHz. Odašiljači Umag, Poreč i Rabac u funkciji su od 2006. godine na frekvencijama 107,3 MHz, 98,5 MHz i 92,1 MHz. Od početka 2008. godine Radio Istru možete slušati u Tunelu Učka na frekvenciji 96,9 MHz. Također, u prvoj polovici 2008 postavljen je i odašiljač Rovinj na frekvenciji 88,0 MHz dok je krajem 2008. postavljen i odašiljač Buje na frekvenciji 97,9 MHz. Osim na ovih sedam frekvencija, moguće nas je slušati i putem web streaminga, a Radio Istra je među prvima još 2006. pokrenula streaming u AAC+ formatu pomoću Orbanove tehnologije koju danas koristi većina radijskih stanica.

U Režiji 1 Radio Istre koristimo D&R Airlab tonski pult koji uz vrhunski audio procesor Orban 8300 i program za automatizaciju radio programa FirePlay čini temeljni dio programske režije. Isti tonski pult koristimo i u Režiji 2 dok u Režiji 3 koristimo analogni Studer 961. Režije su opremljene telefonskim hybridima tvrtke Avt & Studer, cd playerima tvrtke Tascam i Stanton, mikrofonima Rode broadcast, slušalicama Akg i audio editorom Adobe Audition 3. Pomoćne režije 2 i 3 koncipirane su na način da u bilo kojem trenutku u slučaju potrebe mogu preuzeti ulogu glavne programske režije. Našu računalnu mrežu čini 17 računala, sva su opremljena potrebnim aplikacijama te zaštićena AVg Internet Security antivirusnim programom čiji smo korisnici od 2008. godine. U novinarskoj redakciji koriste se i 2 radne stanice za tonsko snimanje izjava Rami PJO 300. 

Veliki se dio našeg programa odvija na terenu pa smo i u taj segment tehnike uložili znatna sredstva, a kako bi zvuk s terena na kvalitetetan način dopirao do naših slušatelja.

Naš reportažni kombi, "Studio na kotačima",gotovo je svakodnevno na terenu, a opremljen je D&R Airmate pultom, Inovonics procesorom, Aeta audio codecima, Sennheiser mikrofonima, računalom, programskim paketom FirePlay, distribucijom slušalica, multikorom i svom drugom opremom koja je potrebna za kvalitetan rad na terenu. 

Od 2007. godine na terenu još koristimo i 4 FlashMic-a za potrebe snimanja press konferencija i emisija, prijenosna računala sa broadband karticama koji služe za slanje materijala s terena na radio te YouCom interface za javljanja u eter. 

Tehnička ekipa Radio Istre redovito se usavršava, educira i posjećuje specijalizirane sajmove tehničke opreme, poput sajma IBC u Amsterdamu, drugog najvećeg sajma takve vrste na svijetu.

I u razdoblju koje je pred nama Radio Istra namjerava pratiti trendove u radijskoj tehnologiji te opremati radio najnovijim tehničkim dostignućima.

Kontakt: Tehnika Radio Istra